Táto webová stránka používa cookies. Súbory cookie sa používajú na usmerňovanie používateľov a analýzu webu a pomáhajú vylepšovať túto webovú stránku. Pokračovaním v používaní tejto webovej stránky súhlasíte s našimi pravidlami používania súborov cookie. 

Benefity pobytu v prírode pre deti

0
Pobyt v prírode v mnohých smeroch priamo súvisí s celkovým rozvojom detí. Pobyt v prírode je tie? skvelou príle?itos?ou pre celé rodiny, aby sa ich...

Barefoot / Matěj stojí - co mu dát na nohy?

0
Pokud m? sledujete na IG, mohli jste vid?t, ?e Mat?j u? na na?em výletu do Vysokých Tater vyzkou?el bezkonkuren?ní kanadské outdoorové capá?ky Ston...

Leto je tu!

0
Hovorí sa, ?e s na?imi de?mi pre?ijeme leto osemnás?krát, ?o sa mô?e zda? ako ve?a, ale v?etci vieme, ako rýchlo ?as letí. Urobte si ?as na to, aby...