Mgr. Michal Práznovský
stonzwear.sk
oficiálny distribútor STONZ® Canada
Argentínska 1363, 92552 Šoporňa, Slovensko
E-Mail: info@stonzwear.sk

Zapísaný v Živnostenskom registri Okr. úradu Galanta Č: 202-13107
IČO.: 34953761, DIČ.: 1026993748
IČ DPH.: SK1026993748

Bankové spojenie
Peňažný ústav: Fio banka, a.s., Dunajská 1, 811 08 Bratislava
Vlastník účtu: Mgr. Michal Práznovský
IBAN: SK6783300000002700819454
BIC/SWIFT: FIOZSKBA

Orgán dozoru
Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
Pekárska 23, 917 01  Trnava 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 033/321 25 27, 033/321 25 21, fax č. 033/321 25 23

Vytvoriť nový účet

Už máte prihlasovacie údaje?
Prihlásiť sa alebo Obnoviť heslo