STONZWEAR.SK

Michal Práznovský
stonzwear.sk
Predajca a distribútor STONZ® Canada
Argentinska 1363, SK-92552 Šoporňa, Slovensko

Zapísaný v Živnostenskom registri Okr. úradu Galanta č. 202-13107
IČ DPH: SK1026993748

Kontakt: Použite Kontaktný formulár
Telefón: +421 907 871 438
Zodpovedná osoba: Mgr. Michal Práznovský

Bankové spojenie

Peňažný ústav: Fio banka, a.s., Dunajská 1, 811 08 Bratislava

Vlastník účtu: Mgr. Michal Práznovský

IBAN: SK6783300000002700819454

BIC/SWIFT: FIOZSKBA

Orgán dozoru

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj

Pekárska 23, 917 01  Trnava 1

Odbor výkonu dozoru

tel. č. 033/321 25 27, 033/321 25 21, fax č. 033/321 25 23