VRÁTENIE TOVARU

Ak nie ste spokojný s objednávkou, môžete využiť právo na Odstúpenie od zmluvy. Upozorňujeme, že vrátenie tovaru môžeme akceptovať iba v prípade dodržania 14-dňovej lehoty na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť dňom prijatia poslednej položky z vašej objednávky. 

Náklady na vrátenie znáša zákazník. Na vybavenie vrátenia máme 14-dňovú lehotu od prijatia tovaru. Našou snahou však je uzavrieť proces vrátenia tovaru a zrealizovať reverznú transakciu čo najrýchlejšie.

Nepoužitý tovar môžete vrátiť v pôvodnom stave do 14 dní od doručenia objednávky. Upozorňujeme, že späť môžeme vziať len nepoužitý tovar. Preto prosím neodstraňujte štítky a vyhnite sa ušpineniu produktov. Uistite sa, že položky sú v pôvodnom, nenosenom stave a obal (napr. pri obuvi) je neporušený.

VRÁTENIE TOVARU JE JEDNODUCHÉ

Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od zmluvy postačí, ak nám pred uplynutím tejto lehoty oznámite, že si želáte odstúpiť od zmluvy. Za týmto účelom, prosíme kontaktujte náš Zákaznícky servis. Môžete nás kontaktovať aj e-mailom 24/7.

• Vyplňte Formulár na vrátenie

• Nepoužitý tovar vložte do pôvodného obalu spolu s vyplneným Formulárom. Zvoľte vhodné balenie, aby sa obsah pri preprave nepoškodil. 

• Tovar zasielajte na nasledujúcu adresu:
stonzwear.sk, Mgr. Michal Práznovský, Argentínska 1363, 92552 Šoporňa, Slovensko

Vrátenie tovaru nie je možné zasielať na dobierku. Tovar môžete vrátiť prostredníctvom vami zvolenej doručovacej služby. Za tovar zodpovedáte až do doby, kým nebude doručený na naše oddelenie vybavujúce vrátenie tovaru. Kvôli vlastnej ochrane odporúčame zvoliť doručovaciu službu s možnosťou sledovania zásielky. Sledovacie číslo zásielky si uchovajte, môže sa stať, že ho budete potrebovať v prípade straty/omeškania doručenia zásielky a pod. Náklady na vrátenie tovaru znáša vždy zákazník. 

VRÁTENIE PEŇAZÍ

Keď dostaneme vrátené produkty, posúdime ich stav, spracujeme ich a pristúpime k uzavretiu vašej žiadosti. Na refundáciu používame rovnaký platobný prostriedok, aký ste použili pri pôvodnej transakcii, pokiaľ s vami nebolo výslovne dohodnuté inak.

Ak vrátite celú objednávku, bude vám vrátená suma, ktorú ste zaplatili pri nákupe. To zahŕňa aj prípadné prepravné náklady. Ak vrátite menej položiek ako celú objednávku, budú vám vrátené peniaze iba za položky, ktoré ste vrátili. Na spracovanie vrátenia máme lehotu 14 dní od prijatia vráteného tovaru. Napriek tomu sa snažíme uzavrieť proces vrátenia a zrealizovať reverznú transakciu čo najrýchlejšie.

VRÁTENIE ZO ZAHRANIČIA

Náklady na vrátenie znáša zákazník. Upozorňujeme, že pri vrátení tovaru z krajín mimo EÚ musíte na colnom vyhlásení uviesť, že ide o vrátenie tovaru. Ak tak neurobíte, môžu nám byť účtované poplatky, ktoré nemôžeme znášať. Za tovar zodpovedáte až do doby, kým nebude doručený na naše oddelenie vybavujúce vrátenie tovaru. Kvôli vlastnej ochrane odporúčame zvoliť doručovaciu službu s možnosťou sledovania zásielky. Sledovacie číslo zásielky si uchovajte, môže sa stať, že ho budete potrebovať v prípade straty/omeškania doručenia zásielky a pod.

 

REKLAMÁCIE

Stonz® robí všetko pre to, aby vyrábal vysoko kvalitné produkty z najlepších a najbezpečnejších materiálov. Ak sa však nejakému škriatkovi podarilo prekĺznuť okolo našich vrátnikov na kvalite, postupujte podľa pokynov nižšie.

Zákonná záruka 2 roky sa vzťahuje na všetky produkty, ktoré ste si zakúpili v internetovom obchode stonzwear.sk. V rámci tejto lehoty sa so svojou reklamáciou obráťte priamo na náš Zákaznícky servis. Následne radi preveríme, či je možné produkt opraviť, zabezpečiť náhradný diel, poskytnúť zľavu z kúpnej ceny, vymeniť tovar alebo vrátiť peniaze a pomôžeme vám s jednotlivými krokmi. Pre vybavenie reklamácie od vás potrebujeme najmä nasledovné údaje: číslo objednávky a fotografie poškodenia. Spracovanie reklamácie môže trvať až 14 dní.

Reklamačný poriadok TU