Odstúpenie od zmluvy = vrátenie tovaru

Ak nie ste so svojou objednávkou spokojný/á, môžete uplatniť právo na Odstúpenie od zmluvy.
Poučenie o uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy - TU
Prosíme, berte na vedomie, že vrátenie tovaru môžeme akceptovať iba ak bude dodržaná 14-dňová lehota na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť dňom prijatia poslednej položky z vašej objednávky. Vezmite, prosím na vedomie, že môžeme vziať späť iba nenosený a nepoškodený tovar s originálnymi visačkami a neznehodnoteným obalom. Náklady na vrátenie tovaru znášate vy (zákazník/kupujúci).
Na vybavenie vrátenia máme 14-dňovú lehotu od prijatia tovaru, našou snahou však je vybaviť Vašu požiadavku vždy čo najskôr.

Proces vrátenia

Kontaktujte nás e-mailom na info@stonzwear.sk a informujte nás o úmysle odstúpiť od zmluvy a vrátiť tovar.
Vyplňte Formulár na vrátenie tovaru.
Nepoužitý tovar spolu s vyplneným formulárom vložte do pôvodného obalu. Zvoľte vhodné balenie, aby sa obsah počas prepravy nepoškodil.
Tovar zašlite na túto adresu:
Mgr. Michal Práznovský
stonzwear.sk
Argentínska 1363
92552 Šoporňa
SLOVENSKO

Tovar môžete vrátiť prostredníctvom Vami zvolenej doručovacej služby. Za tovar zodpovedáte až do doby, kým nebude doručený na naše oddelenie vybavujúce vrátenie tovaru. Kvôli vlastnej ochrane odporúčame zvoliť doručovaciu službu s možnosťou sledovania zásielky. Sledovacie číslo zásielky si uchovajte, môže sa stať, že ho budete potrebovať v prípade straty/omeškania doručenia zásielky a pod. Náklady na vrátenie tovaru znáša vždy zákazník/kupujúci.
Všeobecné pokyny k vráteniu:
Prosíme, aby ste vrátili tovar v neporušenom stave, nenosený, v pôvodnom obale, vhodne zabalený, aby sa predišlo poškodeniu pri preprave, s neodstránenými štítkami/etiketami a s príbalovými letákmi. Priložte faktúru alebo kópiu faktúry. Odporúčame využiť doručenie s možnosťou sledovania zásielky. Nezodpovedáme za stratu zásielky pri vrátení od kupujúceho. Zodpovedáte iba za také zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. V prípade, že nebudú splnené podmienky spomenuté vyššie, tovar bude vrátený kupujúcemu späť na jeho náklady.

Výmena tovaru

Radi Vám vymeníme tovar, ktorý ste si zakúpili na www.stonzwear.sk. Tovar, ktorý si želáte vymeniť, nám pošlite späť na adresu a podľa pokynov uvedených v časti „Proces vrátenia“. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci/zákazník. Pre zaslanie iného tovaru, veľkosti, farby a pod., vytvorte v e-shope novú objednávku. S vytvorením a uhradením novej objednávky nemusíte čakať, kým obdržíme od Vás vrátený tovar. Urýchlite tak proces doručenia želaného tovaru. Za vrátený tovar Vám budú po jeho doručení k nám a skontrolovaní vrátené peniaze.

Vrátenie peňazí

Po obdržaní vráteného tovaru posúdime jeho stav, spracujeme požiadavku na vrátenie a pristúpime k uzavretiu Vašej žiadosti. Pre vrátenie peňazí za vrátený tovar použijeme rovnaké platobné prostriedky, aké ste použili Vy pri pôvodnej transakcii, pokiaľ s Vami nebolo výslovne dohodnuté inak.

Vrátenia tovaru zo zahraničia mimo EÚ

Náklady na vrátenie tovaru znáša a hradí v plnej výške zákazník/kupujúci. Upozorňujeme, že pri vrátení tovaru z krajín mimo EÚ musíte na colnom vyhlásení uviesť, že ide o vrátenie tovaru. Ak to neurobíte, môžu nám byť za vrátenie tovaru účtované poplatky, ktoré však nemôžeme a nebudeme znášať. Za tovar zodpovedáte až do doby, kým nebude doručený na naše oddelenie vybavujúce vrátenie tovaru. Kvôli vlastnej ochrane odporúčame zvoliť doručovaciu službu s možnosťou sledovania zásielky. Sledovacie číslo zásielky si uchovajte, môže sa stať, že ho budete potrebovať v prípade straty/omeškania doručenia zásielky a pod.

Chybný tovar - reklamácia

Stonz robí všetko pre to, aby vyrábal vysoko kvalitné produkty z najlepších a najbezpečnejších materiálov. Ak ste však napriek tomu zistili rozdiely medzi tovarom uvedeným na faktúre a skutočne dodaným tovarom, príp. ak ste zaznamenali výrobnú chybu alebo akúkoľvek závadu/nezhodu na výrobku, bezodkladne kontaktujte náš zákaznícky servis e-mailom na info@stonzwear.sk. Pre urýchlenie procesu priložte číslo Vašej objednávky, fotku závady a vyplnený Reklamačný formulár. Náš tím Vás bude obratom kontaktovať.
Vyhradzujeme si právo skontrolovať stav a vek reklamovaného tovaru pred ponúknutím výmeny, zľavy z kúpnej ceny, vrátenia peňazí alebo opravy. Reklamácie budú vybavené bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia.
Všeobecné pokyny k reklamácii:
Reklamáciu je nevyhnutné uplatniť bez zbytočného odkladu, ihneď, ako sa závada objaví. Ďalšie používanie poškodeného tovaru môže zapríčiniť zväčšenie vady, znehodnotenie tovaru a môže byť dôvodom k zamietnutiu reklamácie. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené neodbornými zásahmi a svojvoľnými úpravami, nevhodnou údržbou, čistením a ošetrovaním, nevhodným skladovaním, či bežným a mechanickým opotrebením. Za chybu tovaru nemožno pokladať a predávajúci nenesie zodpovednosť za zmenu vlastností tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia prípadne nesprávneho používania, nadmerného zaťažovania, nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia kupujúcim, či treťou osobou, alebo iného nesprávneho zásahu.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa odstúpenia od zmluvy, vrátenia tovaru, zrušenia objednávky, výmeny alebo iné, alebo ak máte problémy s vrátením tovaru, kontaktujte náš zákaznícky servis: info@stonzwear.sk Sme Vám k dispozícii 24/7 a veľmi radi Vám s čímkoľvek pomôžeme.

Príloha na stiahnutie 1: Formulár na vrátenie tovaru

Príloha na stiahnutie 2: Reklamačný formulár

Vytvoriť nový účet

Už máte prihlasovacie údaje?
Prihlásiť sa alebo Obnoviť heslo