Právo na odstúpenie

Vždy máte právo na odstúpenie od svojej objednávky v lehote 14 dní bez udania dôvodu. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás, prosím informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy jednoznačným vyhlásením (napr. e-mailom alebo listom zaslaným poštou) na adrese Michal Práznovský, stonzwear.sk, Argentínska 1363, 92552 Šoporňa alebo emailom info@stonzwear.sk. Na splnenie lehoty na odstúpenie stačí, keď nám oznámite svoje rozhodnutie odstúpiť od objednávky pred uplynutím lehoty na odstúpenie.
Bez zbytočného odkladu, ale v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď sme boli informovaní o vašom rozhodnutí odstúpiť, vám vrátime všetky platby, ktoré sme od vás prijali. Peniaze Vám budú vrátené rovnakým spôsobom, ako ste použili pri platbe, keď dostaneme vrátený tovar.
Tovar nám pošlite späť bez zbytočného odkladu, ale v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď ste prijali svoj tovar. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

Adresa pre vrátenie tovaru:
Mgr. Michal Práznovský
stonzwear.sk
Argentínska 1363
92552 Šoporňa
SLOVENSKO

Všeobecné pokyny k vráteniu

Prosíme, berte na vedomie, že vrátenie tovaru môžeme akceptovať iba ak bude dodržaná 14-dňová lehota na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť dňom prijatia poslednej položky z vašej objednávky.
Vezmite, prosím na vedomie, že môžeme vziať späť iba nenosený a nepoškodený tovar s originálnymi visačkami a neznehodnoteným obalom.
Náklady na vrátenie tovaru znášate Vy (zákazník/kupujúci).
Na vybavenie vrátenia máme 14-dňovú lehotu od prijatia tovaru, našou snahou však je vybaviť Vašu požiadavku vždy čo najskôr.

Proces vrátenia - TU

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy
(na odstúpenie od zmluvy môžete použiť tento vzorový formulár alebo Formulár na vrátenie, ktorý si stiahnete v časti "Vrátenie tovaru")

Komu:
Mgr. Michal Práznovský
stonzwear.sk
Argentínska 1363
92552 Šoporňa
SLOVENSKO
E-mail: info@stonzwear.sk

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme*
od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby*:

____________________________________

____________________________________

Dátum objednania/prijatia*______________________

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov*

____________________________________

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov*

____________________________________

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov*_________________
(iba v listinnej podobe)

Dátum ___________________
(*)Nehodiace sa prečiarknite

Vytvoriť nový účet

Už máte prihlasovacie údaje?
Prihlásiť sa alebo Obnoviť heslo