Táto webová stránka používa cookies. Súbory cookie sa používajú na usmerňovanie používateľov a analýzu webu a pomáhajú vylepšovať túto webovú stránku. Pokračovaním v používaní tejto webovej stránky súhlasíte s našimi pravidlami používania súborov cookie. 

Kedy a ako dostanem svoju zásielku?

DODACIE A PLATOBNÉ PODMIENKY

Vašu objednávku môžete obdržať z 2 rôznych logistických skladov zo Slovenska a z Veľkej Británie - prostredníctvom kuriérskej služby alebo poštou. Dodacia lehota závisí od tovaru a použitej služby - 2-6 pracovných dní.

-----------------------------------------------------------------------

Objednaný tovar je možné doručiť kuriérskou službou. Pre doručenie kuriérskou službou odporúčame uvádzať aj mobilné číslo, aby sa kuriér vedel s vami dohodnúť na presnom čase a mieste dodania tovaru.

Kupujúci za tovar zaplatí v € (prípadne inej mene) spôsobom dohodnutým v objednávke, a to:

 • úhradou na účet bankovým prevodom (aj Česká republika, EU)
 • PayPal/kreditnou kartou
 • Kreditnou kartou cez platobnú bránu Gopay

Pri platbe prevodom uvádzajte ako variabilný symbol vždy číslo objednávky, resp. zálohovej faktúry.

CENA ZA DORUČENIE:

Získajte DORUČENIE ZDARMA/ FREE SHIPPING podľa hodnoty nákupu! Zistite, akú hodnotu musí mať Váš nákup, aby ste mohli získať DORUČENIE ZDARMA/ FREE SHIPPING:  

Slovensko: €90

Česká republika: €90

Poľsko a ostatné: €90

Na doručenie zdarma nie je potrebný žiadny promo kód. Doručenie zdarma sa uplatní automaticky na objednávky, ktoré splnia vyššie uvedené požiadavky. Doručenie zdarma nepokrýva náklady na prípadne dane a iné povinnosti vyplývajúce z legislatívy príslušnej krajiny. Pre doručenie mimo uvedených krajín nás, prosím, kontaktujte.

Pre objednávky, na ktoré sa nevzťahuje DORUČENIE ZDARMA/ FREE SHIPPING, účtujeme poštovné nasledovne:

 •  Slovenská pošta, platba za tovar cez účet      1,90€
 •  Slovenská pošta, platba za tovar dobierkou    1,90€ (+1,00€ dobierka)
 •  Poštový kuriér na adresu                              3,10€ - 3,90€ (+1,00€ dobierka)
 •  DPD kuriér                                                   4,20€ - 4,60€ (+1,00€ dobierka)

Pri doručení tovaru mimo SR, účtujeme poštovné podľa cenovo najvýhodnejšej kuriérskej služby. Prepravnú službu si zvolíte pri objednávacom procese.

Nemecko- 5,99 € - 3 days

Rakúsko- 5,99 € - 2-3 days

Česká republika - 5,60€ - 2 days

Poľsko- 7,20€ - 2 days

Slovensko- 3,30€ - 1 day

Kontaktujte nás pre konkrétnu ponuku v rámci celej EU.

Dodacie lehoty

Objednávka tovaru sa spracováva v priebehu 1-2 dní, pričom o vybavení objednávky budete informovaný e-mailom alebo telefonicky. Ak platíte prevodom na účet, doba spracovania začína plynúť až po poukázaní čiastky na náš účet.

Tovar skladom zvyčajne expedujeme nasledujúci pracovný deň po uskutočnení objednávky resp. po pripísaní platby na náš účet. 

Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na miesto odberu, ktoré si kupujúci uviedol v objednávke. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky a tieto potvrdiť na prepravnom liste. Neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nemusia byť akceptované.

Storno objednávky

Kupujúci má právo bezplatne stornovať objednávku (e-mailom, telefonicky) aj bez udania dôvodu, a to iba v deň vystavenia objednávky a v prípade, že produkty ešte neboli vyfakturované.

Vrátenie tovaru

Na vrátenie tovaru sa vzťahujú ustanovenia Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.). Tovar zakúpený v našom internetovom obchode môžete vrátiť do 14 pracovných dní od dňa prevzatia tovaru a to bez udania dôvodu. Tovar je potrebné vrátiť na adresu sídla predávajúceho kompletný (vrátane dokladu o kúpe, záručného listu, návodu a pod.) a nepoškodený, prípadne so všetkými štítkami. V prípade, že tovar vrátite v inom stave, vyhradzujeme si právo strhnúť až 20% z čiastky na vrátenie. Budeme radi, ak nás na vrátenie tovaru upozorníte vopred (e-mailom, telefonicky). 

Pozor!!!

Tovar neposielajte na dobierku! Tovar zaslaný späť na dobierku nebude prijatý!

Tovar nevymieňame, výlučne vraciame peniaze. Ak máte záujem o iný tovar z našej ponuky, vytvorte novú objednávku.

Nezabudnite uviesť číslo účtu, na ktorý Vám máme vrátiť peniaze. Cena za tovar Vám bude vrátená platbou cez účet bezodkladne po prijatí a skontrolovaní vráteného tovaru, najneskôr však do 10dní. 

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je: 
- predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa (napr. na mieru), alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
- predaj tovaru, ktorý z hygienických dôvodov nemožno po vyskúšaní vrátiť.

REKLAMÁCIA A ZÁRUKA

Poškodenie tovaru pri preprave

Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať či zásielka nenesie známky poškodenia, ktoré mohli vzniknúť pri preprave a v prípade poškodenia obalu, skontrolovať tovar. O poškodení tovaru ihneď informujte prepravcu i predávajúceho.
Ak zistíte mechanické poškodenie zapríčinené prepravou až po rozbalení tovaru (najneskôr do 3 dní od doručenia), okamžite túto skutočnosť nahláste predávajúcemu. Neskôr nebude reklamácia mechanického poškodenia zapríčineného prepravou uznaná.

Uplatnenie reklamácie v záručnej dobe

Ak zistíte chybu výrobku, na ktorú sa vzťahuje reklamácia počas záručnej doby, zistenú chybu nám oznámte čo najskôr e-mailom (info@stonzwear.sk) alebo písomne na uvedené kontakty. Reklamácia by mala obsahovať nasledovné informácie:

 • meno zákazníka
 • názov a typ tovaru ktorý reklamujete
 • dátum nákupu – číslo faktúry
 • dôvod reklamácie (popis vady, akým spôsobom sa prejavuje atď.)

Záruka sa vzťahuje iba na výrobné chyby. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, bežným opotrebením veci, nesprávnym použitím a zaobchádzaním, nesprávnym ošetrovaním či prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach.

Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, vrátane manuálov a záručného listu alebo faktúry predávajúcemu alebo autorizovanému záručnému servisu. O vybavení reklamácie Vás budeme priebežne informovať. Na vybavenie reklamácie máme zo zákona lehotu 30dní, avšak snažíme sa reklamáciu vybaviť vždy čo najskôr.

Záručná doba

Záručná doba poskytovaná pri predaji je 24 mesiacov odo dňa nákupu, pokiaľ predávajúci nestanoví dlhšiu dobu. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Zistíte ho na doklade o kúpe – faktúra. Tento doklad si preto starostlivo uschovajte.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Plne rešpektujeme súkromie našich zákazníkov, avšak pre vybavenie objednávky potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre zaslanie objednaného tovaru a komunikáciu so zákazníkom. V prípade, že nechcete, aby boli vaše osobné údaje uložené v našej databáze, môžete si tovar objednať telefonicky prípadne uveďte v "Poznámke k objednávke" žiadosť o ich vymazanie ihneď po vybavení objednávky. Prevádzkovateľ internetového obchodu stonzwear.sk týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou pri vytváraní zákazníckeho účtu, nakladá v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Z vyššie uvedeného zákona plynie i povinnosť neposkytnutia získaných osobných údajov tretej strane. Výnimkou je, pri výbere spôsobu doručenia tovaru prepravnou službou, poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov externému dopravcovi, za účelom doručenia zásielky. Podľa vyššie uvedeného zákona sa Prevádzkovateľ internetového obchodu stonzwear.sk súčasne zaväzuje, že na prianie zákazníka, neodkladne vymaže jeho osobné údaje z databázy internetového obchodu. Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom - hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami. Pri registrácii máte možnosť zvoliť si zasielanie informácií o nových produktoch alebo iných marketingových informáciách súvisiacich s propagáciou internetového obchodu stonzwear.sk. Ak si uvedené informácie nebudete želať dostávať, písomne nás informujte – okamžite Vás vyradíme zo zoznamu.